Втора работна среща по проекта GOLD в Атина

11Тази година успяхме да проведем втората си работна среща в Атина.  Координаторът на проекта CHALLEDU(Гърция) и партньорите READING TO THE OTHERS (Гърция), E-SENIORS (Франция), FRODIZO (Гърция), MUENSTER
UNIVERSITY (Германия) и сдружение „ПОКОЛЕНИЯ“ (България) се срещнахме за
второто обучение на екипите ни по проекта, обменихме добри практики и определихме следващите стъпки по проекта.
Екипът на CHALLEDU представи добрите практики и игрите, които са създали за насърчаване и овластяване на възрастни хора с деменция. Те ни информираха за проекта Bridge, в рамките на който са създадени настолни и дигитални игри за пациенти с деменция. След презентацията всички партньори участваха в симулация на работилница-игра, като по този начин ни дадоха възможност да се запознаем с нови начини за обучение и работа с хората от третата възраст. Има още

65+

old with tabletЕкипът на сдружение „Поколения“ приключва работата по основните работни пакети в рамките на проекта GOLD. Надяваме се резултатите по проекта да насърчат взаимодействието между възрастните хора и по-младите поколения, особено по отношение на социалните дейности и уменията им да се справят в дигиталния свят, както и да се повишат компетенциите на обучители на възрастни и друг персонал (социални работници, ерготерапевти, психотерапевти, медицински сестри, лекари), на роднините на възрастните хора, на техните семейства и приятели чрез добрите практики, които публикувахме под формата на помагала и видеоматериали. Следете ни на нашия уеб сайт: www.goldpractices.eu

E-ACTIVE

e-active-logo-horizontal-RGB

Повече от 10 години сдружение Поколения работи в областите Учене през целия живот и Благополучно остаряване. През цялото това време сме били активни в участие в различни национални и международни мероприятия, проекти и тренинги, ориентирани както към хора от третата възраст, така и към различни специалисти, работещи с тази целева група.

В началото на 2022 година стартирахме дейностите по нов международен проект – e-Active, финансиран по програма Еразмус+ с партньорски организации от Испания, Италия, Гърция, България и Полша. Координатор на проекта е Университетът във Валенсия. В основата на e-Active са залегнали следните проблеми : Има още

ПЪРВО ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПИТЕ НА GOLD В ПАРИЖ

1След 1 година работа в пандемична Ковид обстановка, през октомври 2021 г., се срещнахме на живо в Париж. Представители на екипите на координатора CHALLEDU (Гърция) и партньорите E-SENIORS (Франция), FRODIZO (Гърция), MUENSTER UNIVERSITY (Германия), READING FOR OTHERS (Гърция) и СДРУЖЕНИЕ ПОКОЛЕНИЯ (България) се срещнахме за 1-вото обучение по проекта и обменихме добри практики.

Обучението се проведе в Париж от 11. до 13. 10., домакини бяха колегите но от E-seniors. Експерти от E-seniors, Поколения и Универитета в Мюнстер  представиха своите най-добри практики: Има още

Финална среща по проект ACTIMENTIA, ЕРАЗМУС+

ACT Screen shot websiteСлед 3 годишна упорита работа дейностите по проект Actimentia, финансиран по програма ЕРАЗМУС+ на ЕК, бяха приключени. Консорциумът беше съставен от представители на различни обучителни организации от 5 европейски страни плюс Израел – университети, организации за обучение на възрастни, за професионално обучение, за доставка на социални услуги.

Има още

GOLD – Добри практики за възрастни хора

Работим по проекта и вече имаме първите резултати!

GOLD logo_original verticalПрез септември 2020 г. стартирахме проекта „GOLD – Добри практики за възрастни хора“. Целта на проекта е обмен на добри практики, които насърчават социалното включване на възрастните хора, опазването на тяхното психическо и физическо здраве и развитието на техните умения.

Девет месеца по-късно шестте партньорски организации, изпълняващи проекта  – CHALLEDU (Гърция), E-SENIORS (Франция), FRODIZO (Гърция), MUNSTER UNIVERSITY (Германия), READING FOR OTHERS (Гърция) и Сдружение ПОКОЛЕНИЯ (България) изследваха какво се случва с възрастни хора в съответните страни-партньори и събраха добри практики, които насърчават възрастните хора да останат активна част от обществото и са примери за ползотворно взаимодействието между поколенията и за това как да се преборим със стереотипите.

Какво свършихме през тези 9 месеца? Има още

Второ пилотно тестване на онлайн-платформата ACTIMENTIA

Сдружение „Поколения“ работи вече трета година по проект ACTIMENTIA или Физическа активност и ползата от нея при грижа за хора с леки когнитивни нарушения и деменция, партньорски проект, финансиран от програма Еразмус+ (КА2) на Европейския съюз. В рамките на проекта беше разработена интерактивна онлайн-платформа, предлагаша широка гама от физически дейности, вкл. уроци, танци-игри за раздвижване.Онлайн-платформата беше въведена и тествана пилотно веднъж преди повече от половин година, а понастоящем се тества втори път със съдействието на нашата партньорска организация Резиденция за възрастни „Сердика“, Банкя.

3

Целта е получаване на обратна връзка от възрастните резиденти и рехабилитаторите и подобряване на функционалността й.  Тя е отворена за безплатно ползване от страна на професионалисти и всички, които имат интерес към съдържанието й.

Има още

GOLD – добри практики за ВЪЗРАСТНИ хора

GOLD logo_original verticalСтартирахме нов проeкт “GOLD – добри практики за ВЪЗРАСТНИ хора”, финансиран от програма Еразъм+.

Проектът е насочен към насърчаване обмена на добри практики за социално включване на възрастните хора, а също и към развитието на уменията им и запазването на доброто им психическо и физическо здраве. Възрастните често се сблъскват със здравни проблеми или със сегрегация от всякакъв вид, което възпрепятства гражданското им  участие и достъпа им до дигиталния свят. Има още

Публикация за проект ACTIMENTIA на уебстраницата на Немската агенция за развитие на персонала, образование и управление на европейски програми – NA BIBB

Проект ACTIMENTIA  беше избран за един от добрите примери в областта на образованието на възрастни от Немската агенция за развитие на персонала, образование и управление на европейски програми. С цел популяризиране на добрите практики журналист, работещ за NA BIBB, проведе телефонни интервюта с представители на някои от организациите-членки на проектния консорциум, въз основа на които беше изготвена публикуваната информация. Към публикацията бяха добавени снимки и видео от срещата на партнорските организации в Патра Гърция.

ACTIMENTIA publication NA BBIB 2020