65+

old with tabletЕкипът на сдружение „Поколения“ приключва работата по основните работни пакети в рамките на проекта GOLD. Надяваме се резултатите по проекта да насърчат взаимодействието между възрастните хора и по-младите поколения, особено по отношение на социалните дейности и уменията им да се справят в дигиталния свят, както и да се повишат компетенциите на обучители на възрастни и друг персонал (социални работници, ерготерапевти, психотерапевти, медицински сестри, лекари), на роднините на възрастните хора, на техните семейства и приятели чрез добрите практики, които публикувахме под формата на помагала и видеоматериали. Следете ни на нашия уеб сайт: www.goldpractices.eu