CISOinSMEs

logo_cisoinsmes2Сигурен бизнес – сертифицирани служители за управление на сигурността на информацията в сектора на малките и средни предприятия – проектът е „Трансфер на иновации” по програма  „Учене през целия живот” -„Леонардо да Винчи”. Главната цел на проекта е да се предостави на сектора на малките и средни предприятия знания на тема сигурността на информацията въз основа на опита на партньорите и в съответствие с изискванията за сертифицирано обучение, базирано на съвременни образователни техники. Проектът предвижда трансфер на обучителни материали, изготвени в рамките на проекта INSEMOT (програма за обучение, сценарии за електронно обучение), както и трансфер на сертификация VCC (Vocational Competence Certificate), потвърждаваща компетентността на треньорите и участниците в обучението. Тези два обекта на трансфера ще послужат за създаване на иновативно и съвременно обучение за служителите, управляващи информационната сигурност в сектора на малките и средни предприятия. Учебните материали, създадени в рамките на проекта INSEMOT ще бъдат трансферирани от Австрия до Полша, Гърция и България.