Връзки

EMIL –  European Map of Intergenerational  Learning
Международната мрежа EMIL представлява мрежа за сътрудничество, която има за цел да  направи общ преглед на ролята и статута на интергенеративното  учене. Това се осъществява на основата на събиране,  обмен и разпространение на идеи и ресурси,  както и чрез  подкрепа на регионални,  европейски и глобални стратегии за работа в мрежа.  EMIL обединява гама от партньорства,  насърчаващи и подкрепящи ученето между поколенията във всичките му разнообразни форми.
LQW_GEN_Zerifikat

Сдружение „Поколения” е сертифицирано по немската система за развитие и  оценка на качеството на качеството на продължаващото обучение LQW – Lernorientierte Qualitätssicherung in der Weiterbildung  и е част от мрежата на сертифицираните по тази система организации.

http://www.artset-lqw.de/                 

Системата LQW е създадена от научно-изследователската, обучителна и  консултантска фирма ArtSet, Хановер. Разработването и разпространението й са  финансирани чрез Немската комисия за  планиране на обучението и  насърчаване на изследователската дейност със средствата на BMBF и на Европейския социален фонд.

LQW  е единствената одобрена система за развитие и  оценка на качеството в образователната сфера, одобрена от Бундестага. Тя е  най-разпространената система за развитие и оценка на качеството в  образователната сфера в Германия, Австрия и фламандската част на Белгия.

http://www.nursing-bg.com/sdo.html

http://www.bimec-bg.eu/

club50plus.bg

europa.eu/ey2012

http://www.enter-network.eu/