WHOLE

15148 Whole_No_1_72 dpi

В рамките на програма ЕРАЗМУС+ Сдружение „Поколения“ започна работа съвместно с консорциум от Германия, Ирландия, Австрия, Гърция и Израел по проект WHOLE – Wellbeing and Healthy Choices for Older Adults and their Carers, № 2015-1-DE02-KA204-002418. Координираща организация на проекта е Westfälische Wilhelms-Universität (Muenster University/WWU), Германия.

Основната цел на проекта е насърчаването на остаряването в добро здраве чрез физическа активност на възрастни хора, за които полагат грижи и предоставят персонализирани услуги професионални и непрофесионални болногледачи, медицински сестри, социални асистенти или просто техни близки. Същевременно друга цел на проекта е подобряване физическата кондиция, намаляване на стреса от работата и подобряване на настроението на хората, полагащи грижи за възрастните, което се постига чрез заучаването и прилагането на определени физически упражнения.

Специфична цел на проекта е разработването на платформа за електронно обучение, чрез която да се показват физически упражнения и се предоставят съвети за здравословно хранене, които да се прилагат у дома. Чрез електронната платформа ще се предлагат кратки тренинги за практическо прилагане на физическите упражнения и  съветите за здравословно хранене, предназначени за професионалисти и непрофесионалисти, грижещи се за възрастни хора, за организации, предлагащи социални и здравни грижи.

Международният консорциум е много важен за изясняване на културните и социални характеристики на възрастните хора в отделните страни и за правилното насочване на използването на електронната платформа.

IMG_20151015_113952