BuCoSoMa

Сдружение ПОКОЛЕНИЯ ще работи като партньор в нов проект Business Competence in Social Management, Програма „Учене през целия живот“, „Леонардо да Винчи“, партньорства, № 2012-1-DE2-LEO04-11646 8 .

Като част от икономическото, социалното и демографското развитие в Европа, фирмите и организациите, натоварени със социални отговорности придобиват все по-голяма значимост. Все повече мениджъри в социалните институции се нуждаят от адекватно икономическо ноу-хау за успешно посрещане на предизвикателствата на пазара. Този проект е насочен към преодоляването на този проблем. В рамките на проекта ще се  разработи обучителна концепция с акцент върху електронното обучение за необходимите икономически компетенции за мениджъри и служители в предприятия и организации, работещи в социалната сфера.