Проектна среща Родос, международна конференция PETRA

В края на месец май,  в рамките на международната конфереция PETRA – 6th ACM International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments.

се проведе поредната партньорска среща по проект CompAAL. Домакин беше The Hellenic Open University. На срещата бяха обсъдени изготвените до момента професионални роли и схемата за разработването на насоки за разработване на тренинги по тези професионални роли, които да бъдат предоставени на отговорните за професионално обучение институции в различните страни партньорки.

Проектът като цяло, неговите цели и постигнатото до момента бяха представени на съпътстващ семинар в рамките на конференцията. На семинара присъстваха освен участниците в проектната среща и представители на университети от САЩ, както и студенти по IT-технологии от различни страни. Бяха коментирани възможностите и начините за обогатяване на някои от съществуващите вече професии в областта на IT-технологиите с нови елементи, отнасящи се до работата с възрастни хора и хора със специални нужди.

P1310268  P1310276  P1310264