engAGEnt

В основата на този проект е развитието и валидирането на хармонизирана европейска учебна програма, базирана на принципите на Европейската квалификационна рамка, с цел професионална квалификация на специалисти и консултанти в областта на създаване на благоприятна за живеене среда на възрастните хора (AAL). Тези консултанти ще имат знанията, уменията и компетенциите да анализират житейските ситуации на възрастните хора, да развиват стратегии и да им помагат да се ориентират в новата околна съвременна среда. Хората, обучени по тази програма, ще могат да дискутират и въвеждат решения, които да бъдат от помощ във всеки индивидуален случай (вкл. както технически, така и социални умения).
Учебната програма ще се валидира чрез многопластов подход, с възможност за обучение дори на обучаеми, които се намират в чужбина. Последен етап от проекта ще бъде подробният анализ на резултатите от ученето.

Поректът се финансира от програмата на Европейската Комисия „Учене през целия живот“, „Леонардо да Винчи“, трансфер на иновации, № DE/12/LLP-LdV/TOI/147536/2012-1DE2-LEO05-11223.

http://www.engagent.eu/