Work on it!

logo_workonit_colores-01Проектът  Work on it!” се изпълнява от консорциум от четири европейски партньори – от Германия, Испания, ЛатвияиБългария, с дългогодишен опит в изпълнението нарегионални и международни младежки проекти. Ще си сътрудничим и сместни организации и структури, работещи с младежи.

Надяваме се да надградим професионалните и социални педагогически компетенции на експертите, работещи с младежи, като се базираме на  техните съществуващи компетенции. Ще разработим съвместно системи за местно сътрудничество в подкрепа на младите хора над 13-годишна възраст – ученици, безработни младежи, младежи в неравностойно положение и младежи с увреждания, с цел да се предоставя помощ, отнасяща се до цялата им жизнена среда по пътя им към удовлетворителен професионален и социален живот.

Младежката безработица все още е проблемна тема за Европейския съюз. Младите хора са изправени пред предизвикателството да се справят с динамиката на трудовия и пазар и пазара на обучителните услуги, които са все по-объркващи що се отнася до предложенията и възможностите за работа и до изискваните умения и компетенции.

Животът предявява изискания, но същевременно предлага и възможности. Младежите се реализират в една напрегната среда, за тях е проблем понякога  да си създадат представа за бъдещия си живот и по-специално за професионалния си живот, трудно им е да се ориентират, да намерят точното си място и да развият собствената си идентичност и индивидуалност.

Многобройни организации и експерти – социални работници, възпитатели, педагози, професионални консултанти, асистенти на младежи със специални нужди или с наследствена обремененост, доброволци от институции и сдружения работят с младежи от цяла Европа и ги подкрепят при планирането на професионалния им живот.  Те са нашата целева група.

С цел да подпомогнем и подобрим професионалната ориентация на младите хора, в рамките на проекта ще прилагаме нови и иновативни методи за реформиране на педагогическата работа и насърчаване на регионалното сътрудничество на различни партньори и институции за работа с младежи.

Методически разчитаме на интензивна, кооперативна и демократична работа в екип с нашите практикуващи партньори. Ще идентифицираме различни методи, инструменти и добри практики, ще ги тестват и прилагаме в ежедневната си работа. Наборът от методи и инструменти ще бъде основа за създаването на наръчник и учебна програма, предназначени за специалисти, работещи с младежи, които ще разработим съвместно с нашите партньори. Надяваме се така да им помогнем да разширят своята  методическа компетентност, а също и да подпомогнем младите хора по пътя им към подходяща професия. Надяваме се да разширим и подобрим и педагогическите и методически компетенции за работа в мрежа и за сътрудничеството между различните практикуващи партньори и заинтересовани страни на регионално и международно равнище.

Nr. 2015-1-DE04-KA205-012534 Erasmus+ KA2, Youth in Action

HANDBOOK_EN

HANDBOOK_BG