Финална проектна среща, Париж – изложение Silver Economy Expo

Изминаха двете години, предвидени за работа по проект CompAAL. Може да кажем, че сътрудничеството на партньорите от различните европейски страни, включени в консорциума, беше много ефективно. В рамките на проекта бяха разработени нови професионални профили в ИКТ-сектора, ориентирани към предоставяне на иновативни социални и медицински услуги. Бяха изготвени също Насоки за разработване на професионални тренинги в помощ на доставчици на образователни услуги, работодатели и хора, чиито усилия са насочени към подобряване на жизнената среда на възрастните хора и хората с увреждания (Ambient Assissted Living – AAL).

Последната проектна среща на консорциума се състоя в Париж на 5 и 6 декември. Тук трябва да отбележим прекрасната възможност за представяне на резултатите от съвместната работа на консорциума, използвана от нашите френски домакини – МPS, които бяха осигурили участие на CompAAL в годишното изложение Silver Economy Expo. На това изложение се събират за обмен на идеи и демонстрация на последните новости в областта на AAL представители на научно-изследователските среди, производители на различни устройства, апликации и др. в помощ на възрастните хора и хората с увреждания, както и младежи от различни колежи и университети, обучаващи се в професии, свързани с AAL. Проектът беше представен от г-н Франсоа Аду в рамките на съпътстващ основното събитие семинар. Той засегна темата за новите демографски условия в Европа, развитието на AAL като иновативен производствен сектор, изискващ професионалисти с нови умения и компетенции и предоставящ възможности за откриването на нови работни места.

11287662194_faa65a2491  11287638614_c07e2fe788  P1330380