Diversities@Work

Към консорциума на одобрения проект „Diversities@Work“ по програма ERASMUS+ се включват организации от Италия, Испания, Австрия, Белгия и България. Целта на проекта е преодоляване на дискриминацията срещу ЛГБТ (хората с различна полова ориентация и различна полова идентичност) и насърчаване развитието на нова идея за разликите, основаващи се на сексуалната ориентация като продуктивен източник в помощ на нарастване бизнес потенциала на фирмите.

Проектът има амбицията да предложи инструменти и методи на експерти по управление на персонала, бизнес консултанти, предприемачи така, че да се подобрят уменията им за представяне или подобряване на политиките и практиките в областта на ЛГБТ различността на работното място.

LOGO

№ на проекта 2014 -1-ITO1-KA202-002605 – CUP: G86G14000420006