Втора партньорска среща по проект e-Active

Poznan pictureКонсорциумът на проект e-Active има редовни онлайн-срещи за доизясняване на различни подробности по време на работата, но винаги от голямо значение са присъствените срещи. Такава се състоя през месец февруари в Познан, Полша, а домакини бяха колегите от Fundacija Parasol.

Има още

Уебинар по проекта GOLD

GOLD logo_original verticalБихме искали да ви поканим на информационен онлайн семинар по проект GOLD, който ще се състои на 25 януари 2023 г.!

Ще имате възможност да научите повече за добрите практики – дейности, насочени към хора от третата възраст, изпълнявани от нашите партньори!

Участието в онлайн семинара е безплатно. За да се регистрирате, попълнете тази форма  this form!

Не го пропускайте!

5TH GOLD Newsletter BG

 

Проучване чрез фокус-групи проект e-Active

time_to_ensure_older_ok_0

Консорциумът по проект Е-ACTIVE, финансиран от програма Еразмус+, работи активно и напредва стъпка по стъпка към реализиране на поставените проектни цели и достигане на желаните крайни продукти – електронен инструмент за повишаване дигиталната компетентност на хора от третата възраст и комбиниран тренинг курс за специалисти, работещи с тази целева група.

За да може да се получи най-добро качество на резултата и да се отразят реалните нужди на бенефициентите, организациите-участнички в проекта проведоха през месец октомври обсъждания във фокус групи, състоящи се от възрастни хора и специалисти, работещи с тях.

Има още

Втора работна среща по проекта GOLD в Атина

11Тази година успяхме да проведем втората си работна среща в Атина.  Координаторът на проекта CHALLEDU(Гърция) и партньорите READING TO THE OTHERS (Гърция), E-SENIORS (Франция), FRODIZO (Гърция), MUENSTER
UNIVERSITY (Германия) и сдружение „ПОКОЛЕНИЯ“ (България) се срещнахме за
второто обучение на екипите ни по проекта, обменихме добри практики и определихме следващите стъпки по проекта.
Екипът на CHALLEDU представи добрите практики и игрите, които са създали за насърчаване и овластяване на възрастни хора с деменция. Те ни информираха за проекта Bridge, в рамките на който са създадени настолни и дигитални игри за пациенти с деменция. След презентацията всички партньори участваха в симулация на работилница-игра, като по този начин ни дадоха възможност да се запознаем с нови начини за обучение и работа с хората от третата възраст. Има още

65+

old with tabletЕкипът на сдружение „Поколения“ приключва работата по основните работни пакети в рамките на проекта GOLD. Надяваме се резултатите по проекта да насърчат взаимодействието между възрастните хора и по-младите поколения, особено по отношение на социалните дейности и уменията им да се справят в дигиталния свят, както и да се повишат компетенциите на обучители на възрастни и друг персонал (социални работници, ерготерапевти, психотерапевти, медицински сестри, лекари), на роднините на възрастните хора, на техните семейства и приятели чрез добрите практики, които публикувахме под формата на помагала и видеоматериали. Следете ни на нашия уеб сайт: www.goldpractices.eu

E-ACTIVE

e-active-logo-horizontal-RGB

Повече от 10 години сдружение Поколения работи в областите Учене през целия живот и Благополучно остаряване. През цялото това време сме били активни в участие в различни национални и международни мероприятия, проекти и тренинги, ориентирани както към хора от третата възраст, така и към различни специалисти, работещи с тази целева група.

В началото на 2022 година стартирахме дейностите по нов международен проект – e-Active, финансиран по програма Еразмус+ с партньорски организации от Испания, Италия, Гърция, България и Полша. Координатор на проекта е Университетът във Валенсия. В основата на e-Active са залегнали следните проблеми : Има още

ПЪРВО ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПИТЕ НА GOLD В ПАРИЖ

1След 1 година работа в пандемична Ковид обстановка, през октомври 2021 г., се срещнахме на живо в Париж. Представители на екипите на координатора CHALLEDU (Гърция) и партньорите E-SENIORS (Франция), FRODIZO (Гърция), MUENSTER UNIVERSITY (Германия), READING FOR OTHERS (Гърция) и СДРУЖЕНИЕ ПОКОЛЕНИЯ (България) се срещнахме за 1-вото обучение по проекта и обменихме добри практики.

Обучението се проведе в Париж от 11. до 13. 10., домакини бяха колегите но от E-seniors. Експерти от E-seniors, Поколения и Универитета в Мюнстер  представиха своите най-добри практики: Има още

Финална среща по проект ACTIMENTIA, ЕРАЗМУС+

ACT Screen shot websiteСлед 3 годишна упорита работа дейностите по проект Actimentia, финансиран по програма ЕРАЗМУС+ на ЕК, бяха приключени. Консорциумът беше съставен от представители на различни обучителни организации от 5 европейски страни плюс Израел – университети, организации за обучение на възрастни, за професионално обучение, за доставка на социални услуги.

Има още

GOLD – Добри практики за възрастни хора

Работим по проекта и вече имаме първите резултати!

GOLD logo_original verticalПрез септември 2020 г. стартирахме проекта „GOLD – Добри практики за възрастни хора“. Целта на проекта е обмен на добри практики, които насърчават социалното включване на възрастните хора, опазването на тяхното психическо и физическо здраве и развитието на техните умения.

Девет месеца по-късно шестте партньорски организации, изпълняващи проекта  – CHALLEDU (Гърция), E-SENIORS (Франция), FRODIZO (Гърция), MUNSTER UNIVERSITY (Германия), READING FOR OTHERS (Гърция) и Сдружение ПОКОЛЕНИЯ (България) изследваха какво се случва с възрастни хора в съответните страни-партньори и събраха добри практики, които насърчават възрастните хора да останат активна част от обществото и са примери за ползотворно взаимодействието между поколенията и за това как да се преборим със стереотипите.

Какво свършихме през тези 9 месеца? Има още

Второ пилотно тестване на онлайн-платформата ACTIMENTIA

Сдружение „Поколения“ работи вече трета година по проект ACTIMENTIA или Физическа активност и ползата от нея при грижа за хора с леки когнитивни нарушения и деменция, партньорски проект, финансиран от програма Еразмус+ (КА2) на Европейския съюз. В рамките на проекта беше разработена интерактивна онлайн-платформа, предлагаша широка гама от физически дейности, вкл. уроци, танци-игри за раздвижване.Онлайн-платформата беше въведена и тествана пилотно веднъж преди повече от половин година, а понастоящем се тества втори път със съдействието на нашата партньорска организация Резиденция за възрастни „Сердика“, Банкя.

3

Целта е получаване на обратна връзка от възрастните резиденти и рехабилитаторите и подобряване на функционалността й.  Тя е отворена за безплатно ползване от страна на професионалисти и всички, които имат интерес към съдържанието й.

Има още