ПЪРВО ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПИТЕ НА GOLD В ПАРИЖ

1След 1 година работа в пандемична Ковид обстановка, през октомври 2021 г., се срещнахме на живо в Париж. Представители на екипите на координатора CHALLEDU (Гърция) и партньорите E-SENIORS (Франция), FRODIZO (Гърция), MUENSTER UNIVERSITY (Германия), READING FOR OTHERS (Гърция) и СДРУЖЕНИЕ ПОКОЛЕНИЯ (България) се срещнахме за 1-вото обучение по проекта и обменихме добри практики.

Обучението се проведе в Париж от 11. до 13. 10., домакини бяха колегите но от E-seniors. Експерти от E-seniors, Поколения и Универитета в Мюнстер  представиха своите най-добри практики:

Ето някои от тях:

– Дигитална грамотност за възрастни;

– Играта KAHOO – обучение за възрастни;

– Смартфони и приложения за възрастни хора;

– WHOLE;

– Actimentia;

– Йога за възрастни хора;

– Нови професии  – ПОО за асистиран живот на възрастните;

– Онлайн курс за управление на многообразието;

– Социално предприемачество за възрастни;

– Онлайн платформа за оценка на компетенциите на възрастни жени.

Обучението завърши с дискусия по всички представени практики и инструменти. Основните моменти бяха холистичният подход към ежедневните дейности – от дигиталната грамотност до работата, активното участие и спорта на възрастните хора.

3rd BG GOLD PRESS RELEASE