Финална среща по проект ACTIMENTIA, ЕРАЗМУС+

ACT Screen shot websiteСлед 3 годишна упорита работа дейностите по проект Actimentia, финансиран по програма ЕРАЗМУС+ на ЕК, бяха приключени. Консорциумът беше съставен от представители на различни обучителни организации от 5 европейски страни плюс Израел – университети, организации за обучение на възрастни, за професионално обучение, за доставка на социални услуги.

Въпреки трудностите, непредвидено наложени от ситуацията с пандемията от коронавирус и всички ограничения заради нея, консорциумът успя да се справи успешно и креативно с изпълнението на заложените в проекта задачи.

Голяма част от работата трябваше да бъде извършена онлайн вместо присъствено като напр. проектни срещи и посещения на различни институции, пилотни обучения и семинари, както и една голяма конференция с международно участие и локални дисеминационни мероприятия.

Най-значителният резултат от работата на консорциума е разработването на интерактивната онлайн-платформа, предлагаща широка гама от физически упражнения, уроци, танци, игри за раздвижване. Тя може да бъде използвана за обогатяване знанията на формални и неформални болногледачи и в подкрепа на хора с леки когнитивни нарушения и с деменция. Платформата може да се използва като алтернатива на ежедневната рутина за подобряване на настроението и за мотивиране на пациентите. Тя е отворена за безплатно ползване от страна на професионалисти и всички, които имат интерес към съдържанието й.

ACT Screen shot online platform