Социални медии и хора на възраст 65+

27/9/11***NO REPRO FEE***Pictured is 90 year old Larry Wilmott from Dalkey with Overall winner 76 Year Old Grandmother Who Sold Her House Online Wins Google Silver Surfer Award with Age Action. Dorothy Harrington pictured with her husband Paddy, a 76 year old grandmother of four from Sandymount, Dublin 4, originally from Co. Down, was today crowned the overall winner of the Google Silver Surfer Awards with Age Action. Minister for Communications, Energy & Natural Resources, Pat Rabbitte T.D. presented Dorothy with her award and a brand new Google Chromebook laptop at a ceremony held at Google Headquarters in Dublin.Pic:Marc O'Sullivan

Интересни данни за компютърната грамотност и нагласата за използване на социалните медии от хора на възраст над 65 години бяха получени от консорциума от 5 страни от ЕС по проекта Еразъм+ e-Active. Основните резултати от проекта са съвместно разработен учебен план за професионалисти и създаване на удобен за потребителя електронен инструмент за насърчаване на социалното приобщаване както за възрастни хора, така и за професионалисти, работещи с тях.

Има още

GOLD – Добри практики за възрастни хора

Работим по проекта и вече имаме първите резултати!

GOLD logo_original verticalПрез септември 2020 г. стартирахме проекта „GOLD – Добри практики за възрастни хора“. Целта на проекта е обмен на добри практики, които насърчават социалното включване на възрастните хора, опазването на тяхното психическо и физическо здраве и развитието на техните умения.

Девет месеца по-късно шестте партньорски организации, изпълняващи проекта  – CHALLEDU (Гърция), E-SENIORS (Франция), FRODIZO (Гърция), MUNSTER UNIVERSITY (Германия), READING FOR OTHERS (Гърция) и Сдружение ПОКОЛЕНИЯ (България) изследваха какво се случва с възрастни хора в съответните страни-партньори и събраха добри практики, които насърчават възрастните хора да останат активна част от обществото и са примери за ползотворно взаимодействието между поколенията и за това как да се преборим със стереотипите.

Какво свършихме през тези 9 месеца? Има още

Публикация за проект ACTIMENTIA на уебстраницата на Немската агенция за развитие на персонала, образование и управление на европейски програми – NA BIBB

Проект ACTIMENTIA  беше избран за един от добрите примери в областта на образованието на възрастни от Немската агенция за развитие на персонала, образование и управление на европейски програми. С цел популяризиране на добрите практики журналист, работещ за NA BIBB, проведе телефонни интервюта с представители на някои от организациите-членки на проектния консорциум, въз основа на които беше изготвена публикуваната информация. Към публикацията бяха добавени снимки и видео от срещата на партнорските организации в Патра Гърция.

ACTIMENTIA publication NA BBIB 2020

Обучителни и информационни инициативи по проект WhomeN

12Благодарим на всички, които се включиха в обучителните и информационни инициативи – заключителни събития в рамките на проект WHOMEN. Обучители, представители на НПО и институции, работещи с целевата група на жени, които са изложени на риск от социално изключване, студенти и колеги имаха възможност да получат информация за обучителните инструменти, предназначени за надграждане на интердисциплинарните умения на хората в риск от социално изккючване.

Още полезна информация можете да намерите тук:

Newsletter 2

Newsletter 3