Социални медии и хора на възраст 65+

27/9/11***NO REPRO FEE***Pictured is 90 year old Larry Wilmott from Dalkey with Overall winner 76 Year Old Grandmother Who Sold Her House Online Wins Google Silver Surfer Award with Age Action. Dorothy Harrington pictured with her husband Paddy, a 76 year old grandmother of four from Sandymount, Dublin 4, originally from Co. Down, was today crowned the overall winner of the Google Silver Surfer Awards with Age Action. Minister for Communications, Energy & Natural Resources, Pat Rabbitte T.D. presented Dorothy with her award and a brand new Google Chromebook laptop at a ceremony held at Google Headquarters in Dublin.Pic:Marc O'Sullivan

Интересни данни за компютърната грамотност и нагласата за използване на социалните медии от хора на възраст над 65 години бяха получени от консорциума от 5 страни от ЕС по проекта Еразъм+ e-Active. Основните резултати от проекта са съвместно разработен учебен план за професионалисти и създаване на удобен за потребителя електронен инструмент за насърчаване на социалното приобщаване както за възрастни хора, така и за професионалисти, работещи с тях.

Полезни данни публикува и Балканският институт по труда и социалната политика в резултат на проучване, проведено в рамките на международен проект (SAAM – Supporting Active Ageing through Multimodal Coaching), в който участват 10 организации от пет европейски държави. Местни партньори на Балканския институт по труда и социалната политика са БЧК и Каритас България.

Проучването показва, че хората между 66 и 70 години, използващи компютър, са почти 74%. Повече от половината възрастни хора над 70 също работят с компютър. Почти толкова хора използват интернет и имейл. Всеки пети от тях обаче не знае какво е смарт часовник.

Смартфоните не са предпочитани сред възрастните хора, обгрижвани от БЧК и „Каритас България“ – те предпочитат да използват мобилни телефони от старо поколение. Сред тях сравнително слабо разпространени са интернет базирани комуникационни приложения като WhatsApp, Skype, Viber, Messenger. В България обикновено всички възрастни хора имат телевизор, малко повече от половината – радио. Повече от 2/3 измерват сами кръвното си налягане или кръвната захар.

Тези данни са събрани заради основната цел на проекта, а именно създаването на виртуален здравен асистент. Като се има предвид, че повечето представители на възрастовата група над 60 години страдат от хипертония – половината от мъжете и 60% от жените, висок е и делът на страдащите от диабет, 6% от двата пола са преживели поне един инсулт, би било полезно за тези потребители да имат устройство, което се носи на ръката или на дрехите и постоянно следи основни жизнени показатели като кръвно налягане и сърдечна честота.

Необходимостта от подобни изследвания, използването на резултатите от тях и създаването на иновативни продукти и решения чрез различни проекти като SAAM и e-Active, са от несъмнена полза за здравословното остаряване и социалното включване на възрастните хора.