ACTIMENTIA

Проект ACTIMENTIA 2018-1-DE02-KA204-005231 е финансиран от ЕК по програма ЕРАЗМУС К2.

Неговата основна цел е разработването на физически упражнения и дейности за придобиване на основни физически умения при формални / неформални болногледачи, така че те да могат да ги прилагат редовно в ежедневието си, като дават задачи за поддържане на благосъстоянието на пациентите с деменция, както и да ги използват те самите за предотвратяване на стрес и претоварване.

Главната задача на проекта Actimentia е разработването на интерактивна платформа за обучение, базирана на видеоклипове, която да допринесе за подобряване на физическа активност и въвеждането на физически упражнения в ежедневието на болногледачи и болни.