ECIL

Разработване на Европейски сертификат по интергенеративно учене

Целта на този проект е да се трансферират в няколко европейски страни интергенеративни (междупоколенчески) учебни подходи в областта на ученето през целия живот, разработени във Великобритания. По този начин ще се провери как учебните материали може да бъдат така адаптирани, че да придобият по-широко европейско значение. Ще бъдат тествани различни начини за предоставяне на обучение, като материалите ще бъдат преработени в пакет за дистанционно обучение, които ще бъдат разпространени в други европейски страни и акредитирани във Великобритания.

Налице е нарастващо признаване на необходимостта от прилагането на интергенеративни подходи в областта на професионалното обучение, които изследват уменията, нагласите и компетенциите на обучаеми от различни възрасти. Въпреки това, не е имало системен опит до момента за разработване на структуриран, акредитиран подход към интергенеративните програми в областта на ученето през целия живот и особено към професионално им въвеждане в действие.
Този проект е разработен с партньорите на Фондация „Бет Джонсън” от Европейската мрежа за интергенеративно учене EMIL и се основава на оценки на потребностите, довели обявяването на 2012 г. за Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията.

На срещата бяха представени дейностите на сдружение „Поколения“ и проектите, в които участва – CompAAL, BuCoSoMa и EngAgent.

Поректът се финансира от програмата на Европейската Комисия „Учене през целия живот“, „Леонардо да Винчи“, трансфер на иновации, Nr 2012-1-GB2-LEO05-08174

www.ecileu.eu