Втора партньорска среща по проект e-Active

Poznan pictureКонсорциумът на проект e-Active има редовни онлайн-срещи за доизясняване на различни подробности по време на работата, но винаги от голямо значение са присъствените срещи. Такава се състоя през месец февруари в Познан, Полша, а домакини бяха колегите от Fundacija Parasol.

По време на срещата координаторите от Polibienestar представиха обобщението на съвместните работни проучвателни сесии, проведени във всички страни с цел установяване на потребностите и настоящите нагласи на възрастните хора и професионалистите, работещи с тях, към използването на новите технологии и прилагането им в ежедневието на тази целева група.

Също така беше направен преглед на предстоящите задачи по проекта, като най-близкостояща и важна за момента е създаването на учебен план за това, как безопасно да боравят с интернет и новите медии възрастните хора, как да използват необходимата им информация в социалните мрежи и как да бъдат мотивирани за това.

Беше обсъдено и кога да се проведе първото пилотно обучение по новия учебен план. Беше решено това да се случи в София през месец юли.

Бяха разпределени също задачите във връзка с дисеминацията на проекта, отчитане качеството на мениджмънта и координацията на дейностите. Бяха ревизирани и някои от сроковете за изпълнение на последващите етапи от проекта.