Първа среща по проект Социално предприемачество за хора от третата възраст

1

Настоящите промени в демографската структура на Европа и намаляването на броя на населението вработоспособна възраст водят до извода, че все по-належащо става активното включване на възрастните хора в предпенсионна или пенсионна възраст в социалния и икономически живот на обществото по различни начини. Идеята на проекта Социално предприемачество за хора от третата възраст е иницииране на обмен на опит между хора на възраст 55+ , мотивирането им за активно участие в социалния и икономически живот и създаването на предприемачески умения у тях.

bibliothek-aarhus

Има още

Голуей, Ирландия – международна среща по проект WHOLE

Измина повече от половин година от стартирането на проект WHOLE – Wellbeing and Healthy Choices for Older Adults and their Carers, № 2015-1-DE02-KA204-002418 (Благоденствие и избор на здравословен живот за възрастни хора и полагащите за тях грижи). За изминалото време  партньорите по проекта трябваше да изпълнят редица задачи. На втората проектна среща, която се проведе в Голуей, Ирландия, с домакин ProActivate, бяха представени резултатите от свършената работа. Въз основа на резултатите от анализите на аспектите в социалните и здрави системи в страните-участнички в проекта, отнасящи се до възрастните хора и полагащите грижи за тях, бяха изяснени основните точки, върху които ще се базират програмите за здравословно хранене и физическа активност.

P1010934 P1010956

Има още

Международна среща по проект Diversities@Work във Виена

През месец март 2016 се състоя третата среща по проект Diversities@Work. Тя се проведе в Австрия и домакин този път беше Стопанската Камара на Виена. Традиционно беше направен преглед и анализ на работата по задачите, които проектният консорциум си беше поставил за периода октомври 2015 – март 2016. Един от най-важните продукти, който трябва да бъде създаден в рамките на проекта, е краткият учебник по управление на различността. След задълбочено направен анализ на съществуващите в страните-участнички в проекта правни норми, подкрепящи програми, социални и образователни мерки в областта на антидискриминацията във всички аспекти на социалния живот, бяха уточнени основните теми, които ще бъдат представени в споменатия учебник.

2015-04-28 21.45.21

Има още

Нови теми за обучения по социални умения на експерти по здравни грижи към БАПЗГ

Сдружение „Поколения“ и БАПЗГ имат удоволствието да представят възможността на членовете на Асоциацията да се включат в обучения по социални умения, които са толкова необходими в съвременната динамично развиваща се среда, колкото и професионалните. Има още

Как един случаен контакт се превърна в чудесно дълготрайно сътрудничество – БАПЗГ и Сдружениe „Поколения”

Преди две години представители на Института по невробиология към БАН се обърнаха към Сдружение „Поколения” за съдействие при работата по проект SEACW (“Социална екосистема за забавяне на стареенето, поддържане на добро здраве и повишаване на качеството на живот”), финансиран по програма „Конкуретноспособност и иновации“, Тема 3 “ИКТ за здравеопазване, достойно остаряване и социално приобщаване”.  Има още

Европейският проект Грюндвиг – „Обучен да обучава – предаване знанията придобити на работното място от поколение на поколение – IGTrain” завърши успешно.

Проектът „Обучен да обучава“ се осъществи с подкрепата на Европейския съюз в рамките на програма „Учене през целия живот” (Lifelong Learning Programme) и подпрограма „Грундвиг” (Grundtvig GMP). Има още

Среща по проект Diversities at Work в София

d@w sofia 3

След период на провеждане на задълбочени проучвания на отношението към хората с различна полова идентичност и различна сексуалност в работна среда и обобщаване на резултатите, се проведе втората среща по проект Diversities at Work. Има още

1-ви октомври Международен ден на възрастните хора

IG 1st oct 2

В първия ден на октомври предстои да бъде отбелязан Международния ден на възрастните хора – нашите родители, баби и дядовци, учители, съседи, колеги. За осма поредна година Фондация „Лале” кани всички да се включат в кампанията „Общество на всички възрасти”. Има още

Участие на представители на Сдружение „Поколения“ в информационен ден по проект IGTrain

IGTrain1

Заключителното събитие за България по проект “Обучен да обучава-IGTrain” се проведе на 25ти август 2015 година в София.

Събитието беше организирано със съдействието на Българската асоциация за управление на хора (БАУХ). Въпреки сезона на отпуските информационният ден, посветен на предаването на знания между поколенията предизвика интерес. Над 35 човека взеха участие в събитието. Има още