Пилотен семинар по проект WHOLE

В рамките на доброто си сътрудничество с колегите от Българската асоциация на специалистите по здравни грижи Сдружение „Поколения“ проведе на 20. октомври 2017 г. първото пилотно обучение (семинар) по научно-изследователски проект WHOLE – Wellbeing and Healthy Choices for Older Adults and their Carers, № 2015-1-DE02-KA204-002418, финансиран от Европейската Комисия, програма ЕРАЗМУС+. В семинара участваха повече от 30 санитари / болногледачи от ВМА.

Seminar 20oct17 1

Има още

WHOMEN Opportunities for qualified women in the EU

small logo whomenИкономическата и социална криза, пред която е изправена Европа, доведе до рязък спад в икономическата активност. Пазарът на труда е силно засегнат, а равнището на безработица се отразява негативно върху потенциалния растеж на ЕС. Безработицата е особено висока сред жените и младите хора.  На риск от социално изключване са изложени най-вече по-възрастните жени (45+) и жените мигранти. Тези групи са особено уязвими поради проблеми, свързани с равновесието между професионалния и личния им живот и ограничения им достъп до обучение.

Проектът WhomeN е насочен към повишаването на заетостта в Европа и подпомагането на хората с ограничени възможности от всички възрасти да управляват промяната чрез инвестиции в умения и обучение, така че Европа да се превърне в интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика. Има още

Международен семинар и среща във Франция по проект „Социално предприемачество за хора от третата възраст“

ObstaОсновната идея на проект Социално предприемачество за хора от третата възраст е активното включване на възрастните хора в предпенсионна или пенсионна възраст в социалния и икономически живот на обществото по различни начини. Най-важното през изминалите месеци от октомври 2016 до настоящия момент беше сформирането на работна група, частниците в която да бъдат заинтересовани и мотивирани в генерирането на нови предложения за отговаряне на съществуващи социални потребности или разрешаване на социални проблеми в местните общности. На поканата да се включат в проекта откликнаха ентусиасти от различни области – хора на възраст 50+, работещи в сферата на медицина, образование, научни изследвания и др.

SS seniors3

Има още

Обучение на обучители и международна среща по проект WHOLE

WHOLE Sofia all

Неусетно измина повече от половин година след срещата на консорциума на проект WHOLE в Линц. През тези месеци всички усилено работиха по подготовката за осъществяване на поставените задачи.

Резултатите от работата бяха обсъдени по време на срещата на партньорите по проекта, която се проведе през месец май 2017 в София с домакин Сдружение „Поколения“.

WHOLE Sofia exersise 2 Има още

Work on it! Трета проектна среща в Севиля

DSC08642DSC08544Консорциумът на проект Work on it! се срещна за трети път в Севиля за да обсъди пилотните обучения и електронния наръчник. Всеки от партньорите работи с различни обучителни институции, тренери,  учители, социални работници и др. младежки работници, които проведоха пилотно тестване на методите, включени в наръчника. Партньорите ни оцениха методите и наръчника като много добри и полезни инструменти за работа с младежи. Те модифицираха и адаптираха някои от тестваните методи за индивидуалната работа така, че да могат да бъдат използвани и за коучинг, дадоха и своите препоръки и предложения за преструктурирането на наръчника.

За повече информация: http://www.workonit.eu/

Покана за участие в проект „Предприемачество за хора от третата възраст“

Навършили ли сте вече 50 години?

thankyou-senior-community-referralsМакар и да сте в зряла възраст, младежкият дух и интересът към новото не ви напускат, както и желанието да подобрите условията, при които живеете вие, близките ви и общността ви. Ако имате сили и енергия, ако бихте искали да проявите предприемаческия си дух в полза на решение на установени от ваша страна социални предизвикателства и без намеса на държавата, ще ви подкрепим в реализиране на идеите ви.

Станете част от нашия екип в рамките на проект „Социално предприемачество за хора от третата възраст

Има още