Интерактивна платформа за самооценка на меките умения

WHOMEN INTERACTIVE PLATFORMЗа да установите меките си умения можете да се възползвате от разработения по проект WHOMEN инструмент  – интерактивна платформа, която ще ви даде възможност за самооценка на вашите умения като отговорите на 47 въпроса, които покриват 8 основни области – комуникационни умения, работа в екип, гъвкавост / адаптивност, решаване на проблеми, междуличностни отнишения, организационни умения, умения за преговаряне и  вземане на решения. http://www.whomenplatform.eu

Protocol is readyПлатформата е разработена специално за жени, изложени на риск от социално изключване – мигранти, бежанци, жени на 45+ години, безработни жени, които търсят реализация на пазара на труда, но също и за професионалисти, работещи с тази целева група. Използвайки платформата, те ще имат възможност да съставят профил на меките си умения, придобити в работата и в живота.

ACTIMENTIA – втора проектна среща Ница

Разработването на онлайн-платформа с цел подпомагане ежедневната работа на болногледачите на хора с когнитивни увреждания и забавяне развитието на болестта е най-важната задача, която организациите-участнички в проект ACTIMENTIA трябва да реализират. Тази тема, разработването на уебстраницата на проекта, уточняването на съдържанието на двете медии бяха в основата на дискусиите по време на втората среща на консорциума.

Nice 3

Nice 1

Има още

ACTIMENTIA – нов ЕРАЗМУС+ проект

През есента на 2018 г. стартира нов проект, финансиран по програма ЕРАЗМУС+, в който Сдружение Поколения е партньорска организация – Физическа активност и ползи от нея при грижа за хора с деменция, Алцхаймер и техните болногледачи, № 2018-1-DE02-KA204-005231. Координираща организация е WWU Münster, Institut für Sportwissenschaft.

https://actimentia.eu/

Picture1 Има още

„Ръка за ръка – здраве за всички“ – проект WHOLE

Сякаш неусетно преминаха 3те години на проект WHOLE, който беше стартиран септември 2016 г. За изминалото време проектният консорциум, състоящ се от различни организации от 6 европейски страни, между които и два университета, успя да осъществи многообразни дейности, да разработи и изпълни заложените в проектното предложение задачи, да достигне проектните цели.

WHOLE website

През изминалия проектен период партньорите положиха усилия за достигане на поставените цели и резултати, заложени в проектното предложение. Първоначално работата беше стартирана с проучвания за здравословния начин на живот на хора в напреднала възраст в различните страни, след това въз основа на тези проучвания бяха разработени два учебни модула – Физическа активност и Здравословно хранене, уебстраница на проекта и онлайн платформа за обучение към нея.

Има още

Второ пилотно обучение по проект WHOLE

received_1597374053710566След две години и половина упорита работа от страна на целия консорциум по проект WHOLE успяхме да завършим успешно разработването на уебсайта и платформата за онлайн обучение. В края на миналата година бяха проведени едно обучение на обучители и първото пилотно обучение на формални/неформални болногледачи по учебните модули за физическа активност и здравословно хранене. Благодарение на резултатите от тези обучения и обратната връзка, която получихме от обучаемите, бяха отстранени дребни недостатъци в програмата и функционирането на платформата.

Има още

Последна среща по проект Социално предприемачество на хора от стретата възраст – Шрусбъри, Великобритания

Uni Shrewsbury 1В края на месец март 2018 г. се проведе последната среща по проект Социално предприемачество за хора от третата възраст“. Домакин на събитието беше партньорската организация от Великобритания – Университетът в Шрусбъри.

Има още

Посетете официалната уебстраница и платформа за онлайн обучение на проект WHOLE

Седем партньорски организации от пет страни от Европейския съюз и Израел  разработиха уебсайт, който има за цел да подобри благосъстоянието и здравето на хора в напреднала възраст и лицата, които се грижат за тях, в областта на физическата активност и здравословното хранене.

Има още

Среща по проект WHOLE в Патра, Гърция

8Изцяло готови информационни материали, интересна уебстраница, функционираща онлайн платформа за обучение, проведени пилотни семинари във всички партньорски организации от консорциума по проект WHOLE – това са несъмнено добри резултати от работата за изминалите 9 месеца, които бяха в основата на дискусиите по време на поредната проектна среща през януари 2018.

Patras1

Има още

Международна среща и семинар в Сабадел, проект Социално предприемачество за хората от третата възраст

111

В НАЧАЛОТО НА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2017 Г. , В ГРАД САБАДЕЛ, ИСПАНИЯ, СЕ ПРОВЕДЕ ПОРЕДНАТА ПРОЕКТНА СРЕЩА ИМЕЖДУНАРОДНА МОБИЛНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА ХОРА ОТ 3ТА ВЪЗРАСТ“.

Има още