ACTIMENTIA – нов ЕРАЗМУС+ проект

През есента на 2018 г. стартира нов проект, финансиран по програма ЕРАЗМУС+, в който Сдружение Поколения е партньорска организация – Физическа активност и ползи от нея при грижа за хора с деменция, Алцхаймер и техните болногледачи, № 2018-1-DE02-KA204-005231. Координираща организация е WWU Münster, Institut für Sportwissenschaft.

https://actimentia.eu/

Picture1 Има още

„Ръка за ръка – здраве за всички“ – проект WHOLE

Сякаш неусетно преминаха 3те години на проект WHOLE, който беше стартиран септември 2016 г. За изминалото време проектният консорциум, състоящ се от различни организации от 6 европейски страни, между които и два университета, успя да осъществи многообразни дейности, да разработи и изпълни заложените в проектното предложение задачи, да достигне проектните цели.

WHOLE website

През изминалия проектен период партньорите положиха усилия за достигане на поставените цели и резултати, заложени в проектното предложение. Първоначално работата беше стартирана с проучвания за здравословния начин на живот на хора в напреднала възраст в различните страни, след това въз основа на тези проучвания бяха разработени два учебни модула – Физическа активност и Здравословно хранене, уебстраница на проекта и онлайн платформа за обучение към нея.

Има още

Второ пилотно обучение по проект WHOLE

received_1597374053710566След две години и половина упорита работа от страна на целия консорциум по проект WHOLE успяхме да завършим успешно разработването на уебсайта и платформата за онлайн обучение. В края на миналата година бяха проведени едно обучение на обучители и първото пилотно обучение на формални/неформални болногледачи по учебните модули за физическа активност и здравословно хранене. Благодарение на резултатите от тези обучения и обратната връзка, която получихме от обучаемите, бяха отстранени дребни недостатъци в програмата и функционирането на платформата.

Има още

Последна среща по проект Социално предприемачество на хора от стретата възраст – Шрусбъри, Великобритания

Uni Shrewsbury 1В края на месец март 2018 г. се проведе последната среща по проект Социално предприемачество за хора от третата възраст“. Домакин на събитието беше партньорската организация от Великобритания – Университетът в Шрусбъри.

Има още

Посетете официалната уебстраница и платформа за онлайн обучение на проект WHOLE

Седем партньорски организации от пет страни от Европейския съюз и Израел  разработиха уебсайт, който има за цел да подобри благосъстоянието и здравето на хора в напреднала възраст и лицата, които се грижат за тях, в областта на физическата активност и здравословното хранене.

Има още

Среща по проект WHOLE в Патра, Гърция

8Изцяло готови информационни материали, интересна уебстраница, функционираща онлайн платформа за обучение, проведени пилотни семинари във всички партньорски организации от консорциума по проект WHOLE – това са несъмнено добри резултати от работата за изминалите 9 месеца, които бяха в основата на дискусиите по време на поредната проектна среща през януари 2018.

Patras1

Има още

Международна среща и семинар в Сабадел, проект Социално предприемачество за хората от третата възраст

111

В НАЧАЛОТО НА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2017 Г. , В ГРАД САБАДЕЛ, ИСПАНИЯ, СЕ ПРОВЕДЕ ПОРЕДНАТА ПРОЕКТНА СРЕЩА ИМЕЖДУНАРОДНА МОБИЛНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА ХОРА ОТ 3ТА ВЪЗРАСТ“.

Има още

Среща на Националния съвет на БАПЗГ – представяне на онлайн-платформата и учебните модули по проект WHOLE

Проект WHOLE – Wellbeing and Healthy Choices for Older Adults and their Carers, № 2015-1-DE02-KA204-002418 навлиза в последната от трите си години. През изминалите две проектният консорциум работи с голям интерес и старание за постигане на поставените цели и достигане на крайните резултати, заложени в проектното предложение. След първоначално направените във всички страни проучвания на тема здравословно хранене и физическа активност на хора в напреднала възраст, налични обучителни мерки за формални и неформални болногледачи, търсена от двете целеви групи информация и желания за бъдещи мерки в споменатите области, бяха разработени два модула – Здравословно хранене и Физическа активност, специално адаптирани за тях.

Council

Има още

Пилотен семинар по проект WHOLE

В рамките на доброто си сътрудничество с колегите от Българската асоциация на специалистите по здравни грижи Сдружение „Поколения“ проведе на 20. октомври 2017 г. първото пилотно обучение (семинар) по научно-изследователски проект WHOLE – Wellbeing and Healthy Choices for Older Adults and their Carers, № 2015-1-DE02-KA204-002418, финансиран от Европейската Комисия, програма ЕРАЗМУС+. В семинара участваха повече от 30 санитари / болногледачи от ВМА.

Seminar 20oct17 1

Има още

WHOMEN Opportunities for qualified women in the EU

small logo whomenИкономическата и социална криза, пред която е изправена Европа, доведе до рязък спад в икономическата активност. Пазарът на труда е силно засегнат, а равнището на безработица се отразява негативно върху потенциалния растеж на ЕС. Безработицата е особено висока сред жените и младите хора.  На риск от социално изключване са изложени най-вече по-възрастните жени (45+) и жените мигранти. Тези групи са особено уязвими поради проблеми, свързани с равновесието между професионалния и личния им живот и ограничения им достъп до обучение.

Проектът WhomeN е насочен към повишаването на заетостта в Европа и подпомагането на хората с ограничени възможности от всички възрасти да управляват промяната чрез инвестиции в умения и обучение, така че Европа да се превърне в интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика. Има още