Обучителни и информационни инициативи по проект WhomeN

12Благодарим на всички, които се включиха в обучителните и информационни инициативи – заключителни събития в рамките на проект WHOMEN. Обучители, представители на НПО и институции, работещи с целевата група на жени, които са изложени на риск от социално изключване, студенти и колеги имаха възможност да получат информация за обучителните инструменти, предназначени за надграждане на интердисциплинарните умения на хората в риск от социално изккючване.

Още полезна информация можете да намерите тук:

Newsletter 2

Newsletter 3