Интерактивна платформа за самооценка на меките умения

WHOMEN INTERACTIVE PLATFORMЗа да установите меките си умения можете да се възползвате от разработения по проект WHOMEN инструмент  – интерактивна платформа, която ще ви даде възможност за самооценка на вашите умения като отговорите на 47 въпроса, които покриват 8 основни области – комуникационни умения, работа в екип, гъвкавост / адаптивност, решаване на проблеми, междуличностни отнишения, организационни умения, умения за преговаряне и  вземане на решения. http://www.whomenplatform.eu

Protocol is readyПлатформата е разработена специално за жени, изложени на риск от социално изключване – мигранти, бежанци, жени на 45+ години, безработни жени, които търсят реализация на пазара на труда, но също и за професионалисти, работещи с тази целева група. Използвайки платформата, те ще имат възможност да съставят профил на меките си умения, придобити в работата и в живота.