ACTIMENTIA – втора проектна среща Ница

Разработването на онлайн-платформа с цел подпомагане ежедневната работа на болногледачите на хора с когнитивни увреждания и забавяне развитието на болестта е най-важната задача, която организациите-участнички в проект ACTIMENTIA трябва да реализират. Тази тема, разработването на уебстраницата на проекта, уточняването на съдържанието на двете медии бяха в основата на дискусиите по време на втората среща на консорциума.

Nice 3

Nice 1

Отговорната организация за осъществяване на тази задача е фирмата Interactive Serious Games Labs 4D от Ница. Те представиха своята концепция, която беше обсъдена и допълнена с активното участие на всички проектни партньори.

Като домакини на втората проектна среща Interactive Serious Games Labs 4D бяха организирали посещение на представителите на проектния консорциум в Сдружение Алцхаймер. Посещението, по време на което бяха представени дейностите на двете институции и иновативните методи на работа с хора с когнитивни увреждания, беше интересно и ползотворно.

Nice 2 Nice 4