Първа международна среща попроект ACTIMENTIA

В началото на месец февруари 2019 г. , в  Мюнстер, Германия, се проведе първата среща на консорциума по проект ACTIMENTIA № 2018-1-DE02-KA204-005231, програма ЕРАЗМУС+.

Actimentia Muenster 6

Идеята за разработването му дойде като естествено продължение на проект WHOLE, чиито резултати и продукти продължават да се прилагат успешно в практиката на страните-участнички. Координатори и домакини на тази първа среща бяха представителите на Institut fuer Sportwissenschaften, WWU Muenster. В срещата взеха участие представители на всички организации партньорки по проекта от Германия, Израел, Австрия, Гърция, Полша, Франция и България. Бяха представени целите на проекта, беше изготвен график на дейностите през следващите проектни периоди и бяха разпределени задачите между партньорските организации.

Actimentia Muenster 3 Actimentia Muenster 2