„Ръка за ръка – здраве за всички“ – проект WHOLE

Сякаш неусетно преминаха 3те години на проект WHOLE, който беше стартиран септември 2016 г. За изминалото време проектният консорциум, състоящ се от различни организации от 6 европейски страни, между които и два университета, успя да осъществи многообразни дейности, да разработи и изпълни заложените в проектното предложение задачи, да достигне проектните цели.

WHOLE website

През изминалия проектен период партньорите положиха усилия за достигане на поставените цели и резултати, заложени в проектното предложение. Първоначално работата беше стартирана с проучвания за здравословния начин на живот на хора в напреднала възраст в различните страни, след това въз основа на тези проучвания бяха разработени два учебни модула – Физическа активност и Здравословно хранене, уебстраница на проекта и онлайн платформа за обучение към нея.

Всички разработени учебни материали, както и функционирането на онлайн платформата бяха тествани по време на обучението на обучители с участници от всички партньорски организации, проведено през пролетта на 2017 г. в София и по време на 2-те пилотни обучения, организирани през есента на 2017 и пролетта на 2018 г. във всички страни-участнички в консорциума. Благодарение на обученията и получената от участниците в тях обратна връзка, бяха направени някои полезни корекции на обучителните материали, а достъпността и навигацията на уебстраницата и онлайн платформата се подобриха.

През пролетта на 2018 г. във всички страни на консорциума се проведоха дисеминационни събития, на които бяха представени гореизложените проектни дейности. Благодарение на съдействието на община Бухово и организацията на ЖГЕРБ, Сдружение „Поколения“ също представи работата си по проект WHOLE. На събитието присъстваха представители на различни организации, фирми, както и хора от местната общност. Представители на БАПЗГ и фирма OMRON извършиха измерване на място на кръвно налягане и нива на кръвна захар.

20180428_112546

20180428_121018

Благодарим на всички колеги, партньори и приятели, които ни подкрепяха в работата ни по този сериозен за изпълнение проект, финансиран със средства от Европейския съюз.

20180428_123053

20180428_122845

Уверени сме, че постигнатите резултати ще имат полезно приложение, ще продължат да предизвикват интерес в бъдеще както сред формални и неформални болногледачи, така и сред хората в 3-тата възраст. Надяваме се, че усилията ни за осъществяване на проектните дейности и достигане на проектните цели са допринесли и ще са от полза за подобряване на културата на остаряване в нашата страна.