Второ пилотно обучение по проект WHOLE

received_1597374053710566След две години и половина упорита работа от страна на целия консорциум по проект WHOLE успяхме да завършим успешно разработването на уебсайта и платформата за онлайн обучение. В края на миналата година бяха проведени едно обучение на обучители и първото пилотно обучение на формални/неформални болногледачи по учебните модули за физическа активност и здравословно хранене. Благодарение на резултатите от тези обучения и обратната връзка, която получихме от обучаемите, бяха отстранени дребни недостатъци в програмата и функционирането на платформата.

През пролетта на 2018 г. проведохме второто пилотно обучение, което беше посрещнато с интерес от страна на обучаемите – група от неформални болногледачи. Съдържанието на обучителните модули е от голямо значение и в помощ на всички, които по една или друга причина трябва да полагат грижи за хора в напреднала възраст или хора с увреждания, но нямат необходимата квалификация. Благодарение на достъпността, леката навигация, разбираемо и компетентно съдържание обучаемите придобиха нови полезни за ежедневната им работа умения.

Възможността за създаване на отделна адаптирана програма за всеки нуждаещ се е едно от най-големите предимства на обучителните модули. Индивидуалният подбор на упражнения, които всеки болногледач преценява за подходящи, както и съобразените с най-често срещаните заболявания на хората в напреднала възраст съвети за здравословно хранене, дават възможност за подобряване на здравословното състояние на нуждаещите се от грижа. Същевременно участието на болногледач и нуждаещ се от грижи в общи физически упражнения води до значително подобряване на връзката помежду им и на настроението. Онлайн програмата за обучение е снабдена с инструменти за оценка на състоянието на нуждаещите се от грижи след промяна на режима на физическа активност и хранене, които помагат на болногледачите да следят здравословното им състояние.