Среща по проект WHOLE в Патра, Гърция

8Изцяло готови информационни материали, интересна уебстраница, функционираща онлайн платформа за обучение, проведени пилотни семинари във всички партньорски организации от консорциума по проект WHOLE – това са несъмнено добри резултати от работата за изминалите 9 месеца, които бяха в основата на дискусиите по време на поредната проектна среща през януари 2018.

Patras1

Този път домакини бяха колегите от Център за обучение през целия живот ATOM, Патра, Гърция. Състоялите се през есента пилотни семинари и дисеминационни събития, представящи обстойно пред заинтересовани лица съдържащата се в онлайн платформата полезна информация, съвети за здравословно хранене на хора в напреднала възраст, както и секция за физическа активност с над 280 упражнения, бяха от изключително значение за получаване на обратна връзка от ползвателите. Всички организации споделиха положителен опит и възникнали проблеми в процеса на работата си. Обобщението на забележките от страна на ползвателите ще помогнат на консорциума за подобряване качеството на съдържанието на обучителните материали и функционирането на онлайн платформата. Тук трябва да споделим с радост, че общата оценка на обучителните модули, инструментите за тестване и платформата, получена на базата на резултатите от различни въпросници, подадени на ползвателите в началото и края на обученията във всички страни-партньорки, е висока.  6Положителното възприемане на резултатите от усилията ни до настоящия момент ни вдъхновява за креативното осъществяване и на втората част от пилотните семинари, които ще се проведат през пролетта на 2018 г.

На срещата в Патра беше широко обсъден също въпросът за бъдещата устойчивост на проектните резултати. Предстои разработването на подробен план за бъдещото развитие и използване на разработените обучителни материали, онлайн платформата, схеми за финансиране на по-нататъшното й функциониране и достигането до повече заинтересовани лица и институции.

Напълно в духа на проекта и установилата се традиция по време на всички проектни срещи, представителите на различните партньорски организации бяха включени този път от гръцките домакини в забавна спортна дейност – в случая час по йога.

3   4