Среща на Националния съвет на БАПЗГ – представяне на онлайн-платформата и учебните модули по проект WHOLE

Проект WHOLE – Wellbeing and Healthy Choices for Older Adults and their Carers, № 2015-1-DE02-KA204-002418 навлиза в последната от трите си години. През изминалите две проектният консорциум работи с голям интерес и старание за постигане на поставените цели и достигане на крайните резултати, заложени в проектното предложение. След първоначално направените във всички страни проучвания на тема здравословно хранене и физическа активност на хора в напреднала възраст, налични обучителни мерки за формални и неформални болногледачи, търсена от двете целеви групи информация и желания за бъдещи мерки в споменатите области, бяха разработени два модула – Здравословно хранене и Физическа активност, специално адаптирани за тях.

Council

Tanja

Модул Здравословно хранене съдържа съвети в тази област, базирани на най-често срещаните заболявания на хора в напреднала възраст, а модул Физическа активност над 280 упражнения, полезни както за хората, ползващи, така и за тези, полагащи специализирани грижи. Проектният консорциум създаде уебстраница и обучителна онлайн-платформа, на която може да бъдат намерени на свободен достъп горепосочените материали. Те са забавни, лесни за използване и много полезни за подобряване на физическата кондиция както на хората в напреднала възраст, така и за намаляване на стреса от работата и подобряване на настроението на хората, полагащи грижи за тях.  През последната проектна година основната цел на партньорите е да доусъвършенстват онлайн-платформата след първите пилотни семинари и да се справят с предизвикателството за намиране на начини за постигане на устойчивост на проектните резултати. Един от инструментите за постигане на тази цел а активната дисеминация на проектните резултати.

Партньор на Сдружение „Поколения“ в проект WHOLE е Българската Асоциация на специалистите по здравни грижи, която допринася за успешното развитие и постигане на добри резултати на проектната работа у нас. След провеждане на първия пилотен семинар по проекта, в който участваха над 30 санитари/болногледачи от ВМА, поканени чрез БАПЗГ и добрите отзиви от страна на участниците след участието им в него, проектът и неговите резултати бяха представени на срещата на Националния съвет на БАПЗГ, проведена на 25.11.2017 в София. Сдружение „Поколения“ приема с благодарност дадената възможност за представяне на проектната работа на WHOLE консорциума и неговите достижения пред здравни експерти от цяла България.

Надяваме се създадената онлайн платформа, предлаганите възможности за създаване на комбинирани програми за здравословно хранене и физическа активност, подходящи както за хора в напреднала възраст, така и за техните болногледачи, да намерят място и прилагани като добър учебен инструмент в обучителните програми на Асоциацията, било то в медицинските колежи, институти, отделни тренинги за болногледачи или част от онлайн-обучения. Това би било прекрасна възможност за устойчивост на проектните резултати и прилагането им в полза на обществото. Разчитаме на бъдещото ни съвместно сътрудничество.