Покана за участие в проект „Предприемачество за хора от третата възраст“

Навършили ли сте вече 50 години?

thankyou-senior-community-referralsМакар и да сте в зряла възраст, младежкият дух и интересът към новото не ви напускат, както и желанието да подобрите условията, при които живеете вие, близките ви и общността ви. Ако имате сили и енергия, ако бихте искали да проявите предприемаческия си дух в полза на решение на установени от ваша страна социални предизвикателства и без намеса на държавата, ще ви подкрепим в реализиране на идеите ви.

Станете част от нашия екип в рамките на проект „Социално предприемачество за хора от третата възраст

Защо беше разработен този проект?

Хората живеят много по-дълго и броят на възрастните в нашите общества са много повече от преди; поради това става все по-важно те да бъдат ангажирани в социалния и икономически живот.

Нашите национални бюджети, особено тези за социални нужди, са под натиск и много страни не са в състояние – и няма да бъдат – да финансират някои социални услуги.

Защо хора на възраст 50+?

seniors-on-computerЗащото те имат времето, имали са по-продължителен и интересен живот и знаят много неща – и може би харесват идеята, че въпреки че може да си дори в пенсионна възраст, все още може да си пионер на изключително важна мисия за обществото и да създаваш интересен ангажимент за себе си с цел обогатяване на собствения си живот. Да си възрастен човек не означава, че не желаеш да имаш пред себе си интересни предизвикателства.

Би било прекрасно да се използват натрупаните знания, опит и социални контакти на хората в зряла възраст в решаването на съществуващите социални проблеми в обществото.

В сътрудничество с партньори от Испания, Франция, България, Англия и Италия искаме да намерим и изградим мрежа от ангажирани заинтересовани възрастни хора, които могат да вземат участие на доброволчески начала в идентифицирането и решаването на настоящите и бъдещи социални предизвикателства, като им помогнем да се превърнат в „брокери на социалните промени“.

За повече информация, обърнете се към Сдружение „Поколения“, секция „Контакти“ на този уебсайт.