Отчитане на напредъка по проект WHOLE – проектна среща в Линц, Австрия

10

С напредване на времето напредва и развитието на дейностите по проект WHOLE. Проектният консорциум се събра през месец октомври 2016 в австрийския град Линц, за да отчете напредъка по изпълнението на поставените през пролетта задачи. Домакин на двудневната среща беше Berufsförderungsinstitut Oberösterreich (BFI OÖ).

5

Въз основа на проведените през изминалите месеци анкети с възрастни хора, ползващи формална или неформална грижа и формални/неформални болногледачи беше изготвен финален доклад за посочените и отчетени в анкетите нужди от съвети за здравословно хранене и подходяща физическа дейност.

Бяха представени от страна на Wingate Institute, Израел, подходящо подбрани, адаптирани и интересно поднесени упражнения за хора в напреднала възраст в недобро физическо състояние. Упражненията, както и кратките съвети за здравословно хранене ще бъдат качени на уебстраницята на проекта, частта с платформата за електронно обучение.

Бяха обсъдени съдържанието и външния вид на уебстраницата и платформата за обучение, които предстои да бъдат стартирани в началото на 2017 година. Още една от важните теми на срещата беше също предстоящото обучение на обучители, които ще могат да предадат знанията си на други, полагащи грижи за възрастни хора в недобро здраве. Обучението ще се проведе през месец май 2017 година в София.

9

67

9