Интергенеративното учене и Ученето през целия живот

Интергенеративното учене и Ученето през целия живот

Международната мрежа EMIL работи в полза на идеята за Ученето през целия живот  чрез активна работа в областта на интергенеративното учене.  Важно е да се обясни връзката между двата вида учене и тази концепция цели точно това. Има още

Бюлетин 1 CISOinSMEs

Защо е необходим проектът CISOinSME

В Еропейския съюз има повече от 20 милиона предприятия и повече от 99,8 % от тях са МСП ( с по-малко от 250 заети). Но в сектора на МСП, 92 %  са микро предприятия (МП), с по-малко от 10 заети. Тенденцията е, броят на МСП да нараства, като това става по-бързо в сравнение с другите предприятия с повече заети. Има още