Бюлетин 1 CISOinSMEs

Защо е необходим проектът CISOinSME

В Еропейския съюз има повече от 20 милиона предприятия и повече от 99,8 % от тях са МСП ( с по-малко от 250 заети). Но в сектора на МСП, 92 %  са микро предприятия (МП), с по-малко от 10 заети. Тенденцията е, броят на МСП да нараства, като това става по-бързо в сравнение с другите предприятия с повече заети. Има още