Project meeting Ljubljana, Slovenia

Защо е толкова важна темата за отношенията между поколенията? Има ли тя своето отражение в света на реалния бизнес? Какви са последствията от неразбирането на проблемите, предизвикани от разликите в начина на мислене, образованието и възприятията на хората от различните поколения, които се налага да работят заедно? Необходимо ли е прилагането на нови методи на работа и обучение, за да може хората на различна възраст да постигат максимум успехи така, че и те и работодателите им да бъдат доволни? Това бяха част от въпросите, обсъждани на срещата на проектния консорциум в Любляна, Словения в края на месец април. На срещата присъстваха и студенти от философския факултет на университета в Любляна, които представиха участието си в различни международни проекти и инициативи с интергенеративна насоченост.

 На срещата беше определена рамката на курса по прилагане на интергенеративен метод в обученията за възрастни и професионалното обучение. Бяха фиксирани и датите за провеждането на пилотните тренинги в различните страни. Пилотното обучение в България ще се проведе в началото на месец юли 2013.