Project meeting Heidelberg, Germany

През февруари 2012 беше проведена първата среща по проект CompAAL. В Хайделберг, Германия, домакин беше координиращата организация iAQ Institut für Assistenzsysteme und Qualifizierung an der SRH-Hochschule Heidelberg e.V. В проекта участват 11 партньорски организации от 10 европейски страни. Представянето на толкова много организации и срещата лице в лице бяха интересни и от голямо значение за изграждането на проектен екип, правилното разпределяне на задачите и бъдещото постигане на проектните цели. В Хайделберг бяха обсъдени предстоящите дейности по работни пакети и отговорните партньори за изпълнението им. Беше изготвен също времеви график за работата през следващите 6 месеца.