(Български) Втора работна среща по проекта GOLD в Атина