(Български) Международна среща и семинар в Сабадел, проект Социално предприемачество за хората от третата възраст