Следобедно кафе и въвеждаща дискусия на тема „Здраве и емоция над 50”