Международна среща и семинар в Сабадел, проект Социално предприемачество за хората от третата възраст

111

В НАЧАЛОТО НА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2017 Г. , В ГРАД САБАДЕЛ, ИСПАНИЯ, СЕ ПРОВЕДЕ ПОРЕДНАТА ПРОЕКТНА СРЕЩА ИМЕЖДУНАРОДНА МОБИЛНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА ХОРА ОТ 3ТА ВЪЗРАСТ“.

ДОМАКИН НА СРЕЩАТА БЕШЕ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА В ГР. САБАДЕЛ. ПРИСЪСТВАХА ПРЕДТАВИТЕЛИ НА ВСИЧКИ 8 ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ДАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ, ИСПАНИЯ И БЪЛГАРИЯ. НА СРЕЩАТА БЯХА УТОЧНЕНИ ПАРАМЕТРИТЕ НА ЗАДАЧИТЕ, ПРЕДСТОЯЩИ ПРЕД КОНСОРЦИУМА ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ПОСЛЕДНА ПРОЕКТНА ГОДИНА. БЕШЕ ПРОВЕДЕНА ВТОРАТА ВЪТРЕШНОРОЕКТНА МОБИЛНОСТ , СЪЧЕТАВАЩА СЕМИНАР ЗА ОБМЕН НА ОПИТ И ИДЕИ, КАКТО И НЯКОЛКО ПОСЕЩЕНИЯ НА ИНТЕРЕСНИ СОЦИАЛНИ ПРОЕКТИ: ХРАНИТЕЛНА БАНКА БАРСЕЛОНА, НПО И УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ, СЕДЛИЩЕТО НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ В САБАДЕЛ.

11141112