Пилотен семинар по проект WHOLE

В рамките на доброто си сътрудничество с колегите от Българската асоциация на специалистите по здравни грижи Сдружение „Поколения“ проведе на 20. октомври 2017 г. първото пилотно обучение (семинар) по научно-изследователски проект WHOLE – Wellbeing and Healthy Choices for Older Adults and their Carers, № 2015-1-DE02-KA204-002418, финансиран от Европейската Комисия, програма ЕРАЗМУС+. В семинара участваха повече от 30 санитари / болногледачи от ВМА.

Seminar 20oct17 1

По време на семинара беше подробно представена разработената в рамките на проекта онлайн платформа, където може да бъдат намерени информация за ползите от здравословното хранене и физическата активност, разработените модул по Здравословно хранене, съдържащ полезни съвети в тази област и информационни материали, съобразени с най-често срещаните заболявания при хора в напреднала възраст, както и модул Физическа активност, съдържащ повече от 280 упражнения, специално подбрани за целевите групи на проекта.

И двата модула са разработени от професионалисти в споменатите области от Университета в град Мюнстер, Германия, Факултет по спортни науки – координатори на проекта, Wingate Institute, Колеж по физическо образование и спортни науки, град Натаня, Израел и ProActivate Limited, град Голуей, Ирландия. Беше показано как всеки може да направи своя индивидуална програма, в зависимост от възможностите и нуждите си или на този, за когото полага грижи.

Предлаганите на онлайн платформата материали на проект WHOLE са безплатни, лесни за ползване, лесно достъпни, като по този начин се осигурява цялостен пакет за домашна физическа активност и здравословно хранене за оказващи и ползващи грижи:

  • Те са забавни
  • Подобряват цялостното здраве и благосъстояние
  • Насърчават здравословен и активен начин на живот
  • Подобряват връзката между оказващите и получаващите грижи, като предоставят възможност за положителна социална активност
  • Подкрепят автономността на получаващите грижи чрез функционални подобрения и повишено самоуважение

Участниците в семинара ще съдействат за тестването на онлайн платформата и съставянето на собствена програма за физическа активност и здравословно хранене. От страна на Сдружение „Поколения“  на всички бяха предоставени сертификати за участие.

За повече информация:

http://www.uni-muenster.de/ProjectWhole/bg/
Seminar 20oct17 32