Work on it! Трета проектна среща в Севиля

DSC08642DSC08544Консорциумът на проект Work on it! се срещна за трети път в Севиля за да обсъди пилотните обучения и електронния наръчник. Всеки от партньорите работи с различни обучителни институции, тренери,  учители, социални работници и др. младежки работници, които проведоха пилотно тестване на методите, включени в наръчника. Партньорите ни оцениха методите и наръчника като много добри и полезни инструменти за работа с младежи. Те модифицираха и адаптираха някои от тестваните методи за индивидуалната работа така, че да могат да бъдат използвани и за коучинг, дадоха и своите препоръки и предложения за преструктурирането на наръчника.

За повече информация: http://www.workonit.eu/