Обучение на обучители и международна среща по проект WHOLE

WHOLE Sofia all

Неусетно измина повече от половин година след срещата на консорциума на проект WHOLE в Линц. През тези месеци всички усилено работиха по подготовката за осъществяване на поставените задачи.

Резултатите от работата бяха обсъдени по време на срещата на партньорите по проекта, която се проведе през месец май 2017 в София с домакин Сдружение „Поколения“.

WHOLE Sofia exersise 2

Експерти от ирландската организация ProActive разработиха модула за здравословно хранене, състоящ се от 10 части. Колегите от Wingate Institute, Израел подготвиха модула за физическата активност за хора със здравословни проблеми и такива в напреднала възраст. И двата модула са лесно разбираеми и достъпни за всякакъв вид публика, интересно и приятно поднесени. Модулът за здравословно хранене има подходящи цветни илюстрации, а всички упражнения към модула за физическа активност са съпътствани от кратки видеа. Текстовете към двата модула са преведени на всички езици на участващите в проекта страни, към видеата има субтитри. Онлайн-платформата за обучение е в процес на разработване и предстои качването на всички готови материали. Очаква се да бъде готова през есента, когато ще бъдат стартирани пилотните обучения за работа с нея.

WHOLE Sofia exersise 5

WHOLE Sofia exersise 7

WHOLE Sofia meeting office 1

Освен проектната среща през май се състоя и първото кратко обучение на обучители за работа с двата модула, в което участваха представители на всички партньорски организации. Това беше възлов момент за общия преглед на всички разработени материали, тяхното възприемане и установяване на евентуални слабости, които се налага да бъдат отстранени. Елементи от модула за физическа активност бяха демонстрирани от представители на Българската асоциация на експертите по здравни грижи в рамките на мероприятия, организирани по случай Международния ден на сестринството 12. Май.

WHOLE Sofia exersise 3WHOLE Sofia exersise 4

WHOLE Sofia exersise 7

WHOLE Sofia exersise 6WHOLE Sofia exersise 1