Първа среща на работна група по проект Senior Social Entrepreneuring

С радост споделяме, че вече имаме сформирана група по проекта за Социално предприемачество за възрастни хора.

2

На среща, проведена в началото на месец декември 2016 година, на която присъстваха заинтересовани за участие в него, беше представена подробно проектната идея и предстоящите проектни дейности. След като аудиторията получи отговори на поставените от нея въпроси, беше сформирана и работната група, която ще се ангажира със стартиране на различни идеи по социално предприемачество. 4

1