Последна среща по проект Diversities@Work

collagemadrid

Двете години по проект Diverisities@Work изтекоха неусетно и последната среща на консорциума се проведе през октомври в Мадрид. Двата дни бяха време, в което проектните партньори отчетоха резултатите от свършената работа през изминалите месеци – срещи с представители на бизнеса, обучителни и медицински организации, на които бяха показани и разяснени обучителните материали, разработени в рамките на проекта. Бяха обсъдени последните корекции на наръчника и петте тематични ръководства по ЛГБТ+ теми към него, както и функционалността на електронната платформа за обучение към уебстраницата на Diverisities@Work  http://www.d-work.eu/.

На втория ден от срещата беше проведена открита дискусия на тема зачитане на многообразието на работното място и превенция на дискриминацията на различията. В дискусията взеха участие гости от дирекция „Социални дейности“ на община Мадрид, представители на неправителствени организации и научно-изследователски институти. Бяха разменени мнения и опит за начините на информиране на мениджърите, експертите по развитие на човешките ресурси, справяне с трудни ситуации на работното място, възникнали поради различия в сексуалната ориентация на членове от работните екипи, ползите за ефективността на работата при толерантни взаимоотношения.

Проектът ще приключи официално в края на 2016 г. с конференция, която ще се проведе в Неапол и ще бъде организирана от координиращата организация Is.Con. – Istituti Consorziati di Studi, Ricerca e Formazionedw1

dw