Международен семинар и среща във Франция по проект „Социално предприемачество за хора от третата възраст“

ObstaОсновната идея на проект Социално предприемачество за хора от третата възраст е активното включване на възрастните хора в предпенсионна или пенсионна възраст в социалния и икономически живот на обществото по различни начини. Най-важното през изминалите месеци от октомври 2016 до настоящия момент беше сформирането на работна група, частниците в която да бъдат заинтересовани и мотивирани в генерирането на нови предложения за отговаряне на съществуващи социални потребности или разрешаване на социални проблеми в местните общности. На поканата да се включат в проекта откликнаха ентусиасти от различни области – хора на възраст 50+, работещи в сферата на медицина, образование, научни изследвания и др.

SS seniors3

Има още

Обучение на обучители и международна среща по проект WHOLE

WHOLE Sofia all

Неусетно измина повече от половин година след срещата на консорциума на проект WHOLE в Линц. През тези месеци всички усилено работиха по подготовката за осъществяване на поставените задачи.

Резултатите от работата бяха обсъдени по време на срещата на партньорите по проекта, която се проведе през месец май 2017 в София с домакин Сдружение „Поколения“.

WHOLE Sofia exersise 2 Има още

Work on it! Трета проектна среща в Севиля

DSC08642DSC08544Консорциумът на проект Work on it! се срещна за трети път в Севиля за да обсъди пилотните обучения и електронния наръчник. Всеки от партньорите работи с различни обучителни институции, тренери,  учители, социални работници и др. младежки работници, които проведоха пилотно тестване на методите, включени в наръчника. Партньорите ни оцениха методите и наръчника като много добри и полезни инструменти за работа с младежи. Те модифицираха и адаптираха някои от тестваните методи за индивидуалната работа така, че да могат да бъдат използвани и за коучинг, дадоха и своите препоръки и предложения за преструктурирането на наръчника.

За повече информация: http://www.workonit.eu/

Покана за участие в проект „Предприемачество за хора от третата възраст“

Навършили ли сте вече 50 години?

thankyou-senior-community-referralsМакар и да сте в зряла възраст, младежкият дух и интересът към новото не ви напускат, както и желанието да подобрите условията, при които живеете вие, близките ви и общността ви. Ако имате сили и енергия, ако бихте искали да проявите предприемаческия си дух в полза на решение на установени от ваша страна социални предизвикателства и без намеса на държавата, ще ви подкрепим в реализиране на идеите ви.

Станете част от нашия екип в рамките на проект „Социално предприемачество за хора от третата възраст

Има още

Последна среща по проект Diversities@Work

collagemadrid

Двете години по проект Diverisities@Work изтекоха неусетно и последната среща на консорциума се проведе през октомври в Мадрид. Двата дни бяха време, в което проектните партньори отчетоха резултатите от свършената работа през изминалите месеци – срещи с представители на бизнеса, обучителни и медицински организации, на които бяха показани и разяснени обучителните материали, разработени в рамките на проекта. Бяха обсъдени последните корекции на наръчника и петте тематични ръководства по ЛГБТ+ теми към него, както и функционалността на електронната платформа за обучение към уебстраницата на Diverisities@Work  http://www.d-work.eu/.

Има още

Отчитане на напредъка по проект WHOLE – проектна среща в Линц, Австрия

10

С напредване на времето напредва и развитието на дейностите по проект WHOLE. Проектният консорциум се събра през месец октомври 2016 в австрийския град Линц, за да отчете напредъка по изпълнението на поставените през пролетта задачи. Домакин на двудневната среща беше Berufsförderungsinstitut Oberösterreich (BFI OÖ).

5

Въз основа на проведените през изминалите месеци анкети с възрастни хора, ползващи формална или неформална грижа и формални/неформални болногледачи беше изготвен финален доклад за посочените и отчетени в анкетите нужди от съвети за здравословно хранене и подходяща физическа дейност.

Има още

Първа среща по проект Социално предприемачество за хора от третата възраст

1

Настоящите промени в демографската структура на Европа и намаляването на броя на населението вработоспособна възраст водят до извода, че все по-належащо става активното включване на възрастните хора в предпенсионна или пенсионна възраст в социалния и икономически живот на обществото по различни начини. Идеята на проекта Социално предприемачество за хора от третата възраст е иницииране на обмен на опит между хора на възраст 55+ , мотивирането им за активно участие в социалния и икономически живот и създаването на предприемачески умения у тях.

bibliothek-aarhus

Има още